Wednesday, November 27, 2013

Maori Assessment.

Kia ora kotou
Greetings to you all

Kua tae mai nei
Who have gathered here

Ki tenei huihuinga
To this gathering

Ki te mau mai
To bring

nga whakaaro pai
The good thoughts

Ka nui te hari
Great is the joy

Mo to kotou kaha
For your support

Ki te aro mai
In attending

Ki te hapai
To uplift

I te reo maori
The maori language

E pa ana ki tenei hui
concerning the gathering.


No comments:

Post a Comment